Неделя, 27 Септември 2020

slide1

Партньори

Бизнес партньори

Ние вярваме, че в съвременния свят успехът е резултат от общите усилия на много хора. Всеки бизнес е свързан с други. С „Лалов и Вачев“ работят стотици хора и фирми, на които компанията разчита, за да могат нейните продукти да бъдат винаги най-добрите и да достигнат до всеки един клиент. Ние гледаме на търговските си партньори като на съюзници в името на основната цел - производството и разпространението на най-добрите месни продукти."

Йордан Вачев, собственик на "Лалов и Вачев"

metrobillakauflandff

cbapikadilifresh