Неделя, 27 Септември 2020

slide1

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

КПИИ „Частично изменение на подробен устроствен план (ПУП), изграждане на буферен склад за извършване на експедиция и проверка на продукцията и склад за съхранениена метални каси и палета“, гр. Враца, Хранително – вкусова зона, УПИ І-289, кв.1

Моля изтеглете цялото уведомление от тук : 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение