Неделя, 27 Септември 2020

slide1

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „МАЙСТОР ЦВЕТКО“ В ТВ „ФАНТАСТИКО“ – 15 МАРТ – 15 АПРИЛ 2015 Г.

lv-11.Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Консуматорската промоция – "Майстор Цветко", за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Лалов и Вачев ЕООД, София, жк Слатина, офис сграда Булгарплод, ет.3, офис 301, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията.

Пълните правила на промоцията могат да бъдат намерени на интернет страницата www.lvmasters.com по време на провеждане на цялата кампания.

1.2.Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.lvmasters.com.

2. Територия на провеждане на Консуматорската промоция „Майстор Цветко“

 

Промоцията се организира и провежда във всички търговски обекти „Фантастико“ в град София, в които се продават Участващите продукти продукти в промоцията с марка „Майстор Цветко“ на витрините на самообслужване. Това са обектите:


ФФ 7 - жк Овча купел 1, ул. Монтевидео No98lv-2
ФФ 9 - бул. Сливница No65, (спирка Оряхово)
ФФ 11 - жк Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев /ул. Баба Вида No29
ФФ 12 - жк Младост 4, до бл.405
ФФ 15 - жк Люлин 1, бул. Европа
ФФ 16 - жк Люлин 6 /център/, бул. Джавахарлал Неру, срещу бл.604
ФФ 17 - жк Надежда 3, бул. Хан Кубрат, до бл.301

ФФ 19 - бул. Александър С. Пушкин No64
ФФ 22 - Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов No12
ФФ 27 - жк Надежда 1, ул. Й. Лютибродски и ул. Царевец, до бл.118
ФФ 28 - SkyCity Shopping Center, ж.к. Гео Милев, ул. К. Лулчев 52
ФФ 30 - бул. Черни връх No204
ФФ 31 – Дружба 1, ул. Тирана No3, до бл.2
ФФ 32 - жк Младост 3, ул. 102, срещу бл. 321
ФФ 33 - бул. Симеоновско шосе No 87 А
ФФ 34 - жк Хаджи Димитър, ул. Макгахан No81
ФФ 36 - кв. Дървеница, бул. Св. Климент Охридски No15

3.Продължителност на Промоцията

Промоцията стартирa на 15.03.2015г. и e валиднa до 15.04.2015г. ,или до изчерпване на количествата скреч-карти, или до спечелването на всички награди в Промоцията.

След края на промоцията Организаторът на промоцията няма задължение да предоставя скреч-карти и такива да бъдат проверявани и да се считат за печеливши.

4. Участващи опаковки

Участващата търговска марка е „Майстор Цветко“ със съответните продукти и опаковки:

ДЕЛИКАТЕС СТАРОПЛАНИНСКИ ОТ БОН ФИЛЕ ВАКУУМ ЛАЛОВ И ВАЧЕВ
ЛУКАНКА МАЙСТОР ЦВЕТКО 190 ГР ВАКУУМ ЛАЛОВ И ВАЧЕВ
НАДЕНИЦА ШУНКОВА ВАКУУМ ЛАЛОВ
РОЛЕ СВИНСКО 300 ГР ВАКУУМ ЛАЛОВ
САЛАМ БУРГАС МАЙСТОР ЦВЕТКО 240 ГР ВАКУУМ ЛАЛОВ И ВАЧЕВ
САЛАМ ТУРИСТ НАСИПЕН ЛАЛОВ И ВАЧЕВ ДАР
САЛАМ ШПЕК МАЙСТОР ЦВЕТКО 240 ГР ВАКУУМ ЛАЛОВ И ВАЧЕВ
СУДЖУК ТЕЛЕШКИ 170 ГР ВАКУУМ ЛАЛОВ
СУДЖУК ЧИПРОВСКИ 170 ГР ВАКУУМ ЛАЛОВ
ФИЛЕ ПУЕШКО ПУШЕНО ВАКУУМ ЛАЛОВ
ФИЛЕ СВ. ВАРЕНО ПУШЕНО ВАКУУМ ЛАЛОВ
ФИЛЕ ТЕЛЕШКО ВЕЯНО 100 ГР СЛАЙС ВАКУУМ ЛАЛОВ И ВАЛЧЕВ
ФЛЕЙКИ СВ ВАРЕНО ПУШЕНИ ВАКУУМ ЛАЛОВ И ВАЧЕВ
ШУНКА ПЕЧЕНА 280 ГР СЛАЙС ВАКУУМ ЛАЛОВ И ВАЧЕВ,


наричани по-долу Участващи продукти.

4. Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните:
- Кухненски робот – 3 бр..;

- Талон за пазаруване на продукти с марките „Майстор Цветко“ и „Лалов и Вачев“ от ТВ „Фантастико“ на стойност 20 лв. – 10 бр.;

- Престилки и ръкохватки „Майстор Цветко“ – 60 бр.
- Кухненски дъски за рязане „Майстор Цветко“ – 90 бр.
- Тениски „Майстор Цветко“ – 100 бр.

5. Механизъм на промоцията и процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Всеки посетител на магазините от ТВ „Фантастико“, участващи в промоцията, на възраст над 18-години, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи продукти от витрина на самообслужване в Участващите магазини от ТВ „Фантастико“ на стойност над 2.99 лв в произволна комбинация от участващите продукти. На касата на съответния обект, в който се извършва покупката и е налична касова бележка, удостоверяваща, че закупеното количество продукти е на стойност по-голяма от 2.99 лева, участникът получава скреч-карта от служителя на съответния обект. Ако скреч-картата е печеливша, купувачът я запазва и се обажда на посочения телефон за връзка (0 886 071 630), за да си получи наградата по куриер от Организатора на Промоцията.

6.1. Печелившите скреч-карти са 5 вида и върху тях са изписани думите „Кухненски робот“, „Тениска на Майстора“, „Дъска за рязане на Майстора“, „Престилка и ръкохватки“ и „Талон за пазаруване“ , описващи спечелените награди, а непечелившите скреч-карти са обозначени с текст „Опитай пак!“.

6.1.1. В случай, че е изписана думата „Кухненски робот“, купувачът печели 1 брой кухненски робот, който ще бъде предоставен по куриер срещу насрещното предоставяне на печеливша скреч-карта, която ще бъде предадена от куриера в офиса на „Лалов и Вачев“ ЕООД. Кухненският робот може да бъде предоставен на печелившия и в офис на „Лалов и Вачев“ след предварителна договорка с печелившия, като печелившият дава предварително разрешение за правене на снимки и вземане на интервю, които могат да бъдат публикувани по всички рекламни канали и медии по преценка на Организатора на промоцията с рекламна цел.


6.1.2. В случай, че е изписана някоя от думите „Тениска на Майстора“,купувачът печели 1 брой от съответната награда, упомената в печелившата скреч-карта. Купувачът трябва да запази скреч-картата и да се обади на посочения телефон за връзка (0 886 071 630), за да получи наградата. Спечелилият трябва да предостави своите контакти (трите имена,телефонен номер, пълен и точен адрес) най-късно до 10 работни дни след като е изтеглил своята печеливша скреч-карта. Наградата ще бъде предоставен по куриер срещу насрещното предоставяне на печеливша скреч-карта, която ще бъде предадена от куриера в офиса на „Лалов и Вачев“ ЕООД.

Скреч-картата трябва да се запази и да се предостави на куриера, по-който ще бъде изпратена наградата. Наградата ще бъде доставена до 30 работни дни, след като организаторът е получил данните на спечелилия и се е свързал с него.


6.1.3. На непечелившите скреч-карти има текст „Опитай пак!", в този случай награди не се раздават и е ненужно да се пазят скреч-картите.

6.2. Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с която и да е комбинация от участващите продукти, но само веднъж със съответната касова бележка. Съответно дори когато сумата, на която са закупени продуктите, е 20 лева, участникът получава само една скреч-карта срещу своята една касова бележка.

6.3.Търговските обекти от Търговска верига „Фантастико“, които участват в промоцията и в които могат да се намерят скреч-карти, са обозначени с рекламни материали.

6.4. Крайният срок на промоцията е 15.04.2015г. След тази дата представени печеливши скреч-карти не е задължително да бъдат проверявани и се считат за невалидни. Крайният срок за заявяване на наградите е 10 дни след изтичането на промоцията, тоест до 00:00 часа на 25.04.2015г. Организаторът на промоцията не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след 25.04.2015г.


7.Печеливши и претенции :

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу валидна печеливша скреч-карта, само ако печелившите думи „Кухненски робот“, „Тениска на Майстора“, „Дъска за рязане на Майстора“, „Престилка и ръкохватки“ и „Талон за пазаруване“ са отпечатани от Организатора или от негови агенти на оригинална скреч-карта. Промоционални скреч-карти, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат каквито и да е грешки, включително манипулация на скреч- карти, се считат за невалидни и се обезсилват.

8.Грешки и нередовни скреч-карти:

8.1.Всеки участник, на когото представител на търговски обект, участващ в промоцията, надлежно обозначен с промоционален материал, откаже предаването на скреч-карта, въпреки представена касова бележка в момента на покупката, следва да уведоми за това Организатора на промоцията на телефон 0 886 071 630. Участникът трябва да предостави конкретна информация – дата, адрес на съответния търговски обект, допълнителна информация, която му бъде роискана, както и координати за контакт.


8.2.При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна скреч-карта, Лалов и Вачев ЕООД и Търговска верига „Фантастико“, които предоставят скреч-картите при покупка на продукти с марката „Майстор Цветко“ на стойност над 2.99 лева, не носят отговорност.

9.Отговорност:

Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на скреч-карти. Споровете, свързани с правото на собственост върху скреч-карти, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на скреч-карта подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни.

10.Право на участие:

Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Лалов и Вачев ЕООД и фирма САТЕН БГ ООД, както и техните семейства.

11.Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

12. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

13. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

14. Публичност:

С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай, че вземат своя награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително участниците се съгласяват Организатора или упълномощени от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й.

15.Официални правила:

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.lvmasters.com по време на цялата промоция.

Повече информация може да бъде получена на тел. 0 886 071 630 (без увеличение на цената на телефонната услуга). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват изцяло тези Официални правила.