Неделя, 20 Септември 2020

slide1

Заводът

Политика на качествотоcertificates

Основен принцип във фирмената политика на „Лалов и Вачев“ ЕООД е произведените продукти да съчетават едновременно перфектно качество и отлични вкусови характеристики. Здравето на потребителя е изключителен приоритет.

Въведената система за управление на качеството отговаря на стандарта IFS6. Нейното прилагане гарантира производството на продукти , каквито клиентът търси и желае, а именно – вкусни, безопасни за здравето, отговарящи на всички европейски и световни стандарти.

 

Контрол на производствените процеси  

Съгласно най-новите изисквания на Европейския съюз в “Лалов и Вачев” ЕООД от 2002 г. са въведени и действащи Добрите производствени и хигиенни практики.

cehТе са съвкупност от елементарни процедури свързани с хигиената при производството и са в основата на по-сложната система за производство на безвредни хранителни продукти – НАССР (от англ. Hazard Analysis And

Critical Control Point). Тази система за анализ и контрол на критичните точки в края на 60-те години на 20-ти век е била въведена от NASA за производството на качествени и безопасни храни за космонавти.

 В основата на тази система е именно създаването на продукт, безвреден за здравето на крайния потребител. Гарантирането на неговата безвредност се постига чрез контрол по цялата хранителна верига – от фермата до масата на клиента. Днес НАССР е задължителна в много държави по света и бе възприета от “Лалов и Вачев” ЕООД през 2005 година. Като елемент от хранителната верига компанията е посредник между фермата и месодобивното предприятие, от една страна и крайният потребител от друга. Приемайки качествена суровина, от фирмата поемат задължението от нея да бъде произведен не само вкусен, но и безопасен продукт. Приетите суровини се подлагат на задължителен входящ контрол, който включва следене на редица параметри – температура, pH, а освен това и визуален контрол. Доставчикът от своя страна също гарантира качеството на своята доставка със съответните придружителни документи.

Всички етапи и точки от производствения процес са подложени на строг контрол. Особено е вниманието в т.нар критични контролни точки, защото опасностите (биологични, химични и физични) при тях са най-значими. Ако следеният в тях параметър излезе извън посочените граници се предприемат съответните действия за коригирането му и действия с които се цели недостигането до крайния консуматор на вреден за здравето му продукт.

Работата на системата регулярно се контролира от вътрешни и външни одитори.

 

Телефон на потребителя

092 66 31 56